Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Monika Polnischová
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
– podacie číslo zásielky – ID 388653 pc:5734
– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 30.09.2019