Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Sociálna poisťovňa Trnava
– typ zásielky – doporučený list OA195903275SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 05.11.2019