Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Jaroslav Schon
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA127591595SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 06.11.2019