Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – VÚB a.s.

– typ zásielky – doporučený list E72JM23T-0001-000423
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 02.12.2019