Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Andrea Horčičková
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – INTRUM

– typ zásielky – doporučený list RE871961547SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2019