Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Bc. Gabriel Viorel Atomei
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Exekúčný úrad Myjava

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA109319430SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 31.12.2019