Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Norbert Škreko
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – JUDR. Rudolf Krutý, PhD.

– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk OA125543221SK
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 08.01.2020