Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Richard Vašek
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ –Dôvera zdrav. poisťovňa
– podacie číslo zásielky – OA174566396SK
– typ zásielky – doporučený list do vlastných rúk
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 16.08.2019