Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Ivan Čech, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Okresný súd Trnava

– typ zásielky – list do vlastných rúk 45Er/1198/2014-20 Uznesenie
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.12.2020