Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Dušan Zvonár, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – OcÚ Smolenice
– odosielateľ –Sociálna poisťovňa ústredie, Bratislava

– typ zásielky – list č.007186150
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 29.12.2020