Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Gabriel-Viorel Atomei, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – Okresný súd Trnava

– typ zásielky – doporučený list č. 46Er/676/2017-47 – Uznesenie
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 24.3.2022