Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Dušan Zvonár, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obec Smolenice
– odosielateľ – JUDr. Rudolf Krutý PhD., súdny exekútor

– typ zásielky – doporučený list 
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 01.04.2022