Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát –Jaroslav Brázdovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Obecný úrad Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa

– typ zásielky –  list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 15 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 26.05.2022