Smolenice

Verejná vyhláška – Výzva na oboznámenie sa s doplnenými podkladmi k návrhu na začatie konania o povolení obnovy konania

Verejná vyhláška – Výzva na oboznámenie sa s doplnenými podkladmi k návrhu na začatie konania o povolení obnovy konania