Smolenice

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe

Verejná vyhláška – výzva/oznámenie o vstupe

Výzva/oznámenie o vstupe pre vlastníkov nehnuteľností v Obci Smolenice.

Výzva na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastu, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch vo Vašom vlastníctve a ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.  Povinnosť orezov a prípadného výrubu vyplýva z osobitných predpisov zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení. 

Verejná vyhláška – Zelená dolina

Doručené dňa : 29.03.2023 ev.číslo 279/2023

Vyvesené : 30.03.2023

Zvesené : 02.05.2023