Smolenice

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti
Adresát písomnosti: Ľubomír Rábara

Verejná vyhláška 1017848022021