Smolenice

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

konanie: 25.5. 2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Oznam

viac info: www.minv.sk