Smolenice

Voľby prezidenta 2019

Voľby prezidenta 2019

Voľby sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb bude v sobotu 30. marca 2019 od 07.00 h do 22.00 h

Odovzdávanie kand.listín OVK

Viac info: www.minv.sk