Smolenice

Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach

Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach

Cieľ: Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zlepšenie a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov ZŠ v Smoleniciach, v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

 

Dokument

Dokument 2