Smolenice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou Smolenice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Základnej školy s materskou školou Smolenice

Prihlášky do výberového konania žiadame zaslať najneskôr do 31. januára 2020

Vyberove_riaditelZSSmol_08012020-1