Smolenice

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ v Lošonci

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky MŠ v Lošonci

V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov obec Lošonec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Lošonci.  

Oznam 

Viac info: www.losonec.sk