Smolenice

Výbor klubu dôchodcov Smolenice – brigáda na Kalvárií

Výbor klubu dôchodcov Smolenice a Dozorný výbor Jednota pozývajú svojich členov i obyvateľov obce na brigádu, ktorá sa uskutoční dňa 13.9.2018, čiže vo štvrtok o 9,00 hod. na Kalvárií v Smoleniciach. Treba si so sebou priniesť pracovné náradie.