Smolenice

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti určených pre verejnú lekáreň

Oznam_najomNP_CIZS_Lekaren
VOS_podmienky_lekaren
VOS_podmienky_lekaren

Aktualizované: 6. decembra 2022

V zmysle bodu 7 Vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytového priestoru v Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti určených pre verejnú lekáreň, Vám týmto oznamujeme, že vyhlasovateľ, Obecný úrad Smolenice, sa rozhodol zrušiť predmetnú verejnú obchodnú súťaž, a to z dôvodu zmeny okolností, za ktorých bola vyhlásená. 

Po úprave podmienok, bude VOS opätovne vyhlásená.