Smolenice

Výstava ovocia a zeleniny, expozícia zvierat ZO SZZ a ZO SZCH

KD Smolenice
23. – 26.9. 2016
piatok – pondelok