Smolenice

Vývoz bioodpadu – okruh 2

Vývoz bioodpadu – okruh 2

06.05. 2019

vyvážať sa budú nasledovné ulice : Komenského, Štúrova, Záhradnícka, Za bránou, Budovateľská, Kukučínova, Hviezdoslavova, Trnavská, Železničná, Bernolákova