Smolenice

Vývoz bioodpadu – okruh 2

Vývoz bioodpadu – okruh 2

13.9. 2021

vyvážať sa budú nasledovné ulice: Komenského, Štúrova, Záhradnícka, Za bránou, Budovateľská, Kukučínova, Hviezdoslavova, Trnavská, Železničná, Bernolákova