Smolenice

Vývoz bioodpadu – okruh 2

Vývoz bioodpadu – okruh 2

18.5. 2022

vyvážať sa budú nasledovné ulice: Komenského, Štúrova, Záhradnícka, Za bránou, Budovateľská, Kukučínova, Hviezdoslavova, Trnavská, Železničná, Bernolákova