Smolenice

Vývoz bioodpadu – okruh II.

Vývoz bioodpadu – okruh II.

Vývoz bioodpadu z rodinných domov na uliciach Komenského, Štúrova, Záhradnícka, Za bránou, Budovateľská, Kukučínova, Hviezdoslavova, Trnavská, Železničná, Bernolákova, Hollého a Sládkovičova prebehne 8. augusta.