Smolenice

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov

Vývoz papiera z rodinných domov z celej obce prebehne 16. augusta.