Smolenice

Vývoz trojzberu (plastov, kovov a tetrapakov) z rodinných domov

Vývoz trojzberu (plastov, kovov a tetrapakov) z rodinných domov

Vývoz trojzberu (plastov, kovov a tetrapakov) z rodinných domov z celej obce prebehne 10. augusta.