Smolenice

VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017

VZN č. 67/2017 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Smolenice

Dokument