Smolenice

VZN  č. 89/2022

VZN  č. 89/2022

VZN  č. 89/2022 o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Smolenice

VZN  č. 89/2022
Príloha č.2