Smolenice

VZN č. 90/2022

VZN  č. 90/2022

VZN č. 90/2022, ktorým sa ruší všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 49/2013 o službách poskytovaných obcou a o poplatkoch za tieto služby

VZN č. 90/2022