Smolenice

XXIV. ročník jarmok sobota

Kultúrno-spoločenské slávnosti
Areál pred KD
20.08.16