Smolenice

Začiatok šk. roka 3. septembra

Začiatok šk. roka 3. septembra

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Smoleniciach oznamuje, že začiatok školského roka 2018/2019 je 3. septembra 2018 o 9.00 hod. v kultúrnom dome v Smoleniciach.

Žiaci prídu bez tašiek. Po slávnosti dostanú organizačné pokyny od triednych učiteľov a idú domov.

Pre prihlásených žiakov je v prevádzke školský klub detí  už od 3.9.2018 od 6:00 hod. do 17:00 hod. a tiež  stravovanie v školskej jedálni.

Materská škola pri základnej škole v Smoleniciach je v riadnej prevádzke od 3.9.2018 (od pondelka) v čase od 6:00 hod. do 17.00 hod.

Tešíme sa na vás!