Smolenice

Zákaz vstupu na všetky športoviská

Zákaz vstupu na všetky športoviská

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR zakazuje sa prevádzka a platí ZÁKAZ VSTUPU na všetky športoviská v obci, zákaz vstupu do telocvične a zákaz vstupu na všetky detské ihriská v obci Smolenice.

Dôrazne žiadame občanov, rodičov a deti, aby sa nezdržiavali v skupinách na verejných priestranstvách.

Ide o preventívne opatrenia pre zamedzenie šírenia koronavírusu. Zákaz platí až do odvolania. SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE!