Smolenice

Zámer predať nehnuteľný majetok

Zámer predať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok obce, záujemcovi o kúpu Trnavský samosprávny kraj 

Dokument