Smolenice

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi o prenájom Studio style Fillipo, s. r. o.

Oznam prenájom DHOZ Studio Style Fillipo