Smolenice

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Zámer prenajať nehnuteľný majetok

Obec Smolenice zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce, spoločnosti RIOS s. r. o.

Dokument