Smolenice

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok

Zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dokument