Smolenice

Západoslovenská distribučná, a.s. – oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. – oboznámenie verejnosti

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje verejnosti prerušenie distribúcie elektriny z dôvodu vykonania plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice dňa :

06.07.2021 v čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod.: JAHODNÍCKA, KPT. NÁLEPKU, NA LÚKACH č. 55/OP, OBRANCOV MIERU, ŠTEFANA BANIČA
Oznam 6.7. 2021

06.07.2021 v čase od 11:30:00 hod. do 14:30:00 hod.: KOMENSKÉHO, KRÁTKA, OBRANCOV MIERU, SNP, ZAJAČIA, ZALÁZNE, ŠTEFANA BANIČA
Oznam 6.7. 2021

07.07.2021 v čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod.: BERNOLÁKOVA, BUDOVATEĽSKÁ, CINTORÍNSKA, HVIEZDOSLAVOVA, KOMENSKÉHO, KRÁTKA, KUKUČÍNOVA, PIVOVARSKÁ, POD MOLPÍROM, SNP, TRNAVSKÁ, ZÁHRADNÍCKA, ŠTÚROVA
Oznam 7.7. 2021

07.07.2021 v čase od 11:30:00 hod. do 14:30:00 hod.: LOKA ORECHOV VRCH č. 836/TS
Oznam 8.7. 2021

08.07.2021 v čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod.: KUKUČÍNOVA, LESNÁ, SNP, TOVÁRENSKÁ, ZA BRÁNOU, ZÁHRADNÍCKA, ŠTÚROVA
Oznam 8.7. 2021

08.07.2021 v čase od 11:30:00 hod. do 14:30:00 hod.: ŽELEZNIČNÁ
Oznam 8.7. 2021

09.07.2021 v čase od 08:00:00 hod. do 11:00:00 hod.: CINTORÍNSKA, LESNÁ, SNP, ZÁMOCKÁ
Oznam 9.7. 2021

09.07.2021 v čase od 11:30:00 hod. do 14:30:00 hod.: TOVÁRENSKÁ, ŽELEZNIČNÁ
Oznam 9.7. 2021