Smolenice

Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Západoslovenská distribučná, a.s. – VÝZVA

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s., vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 15.01.2021. 

Výzva Západoslovenská distribučná a.s.