Smolenice

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Smoleniciach oznamuje, že zápis detí do materskej školy bude prebiehať od 09. do 20.mája . Všetky informácie a potrebné tlačivá sú na webovej stránke školy v záložke materská škola. Tlačivá si môžete vyzdvihnúť aj osobne v materskej škole v čase od 14:00 do 17:00. O prijatí resp. neprijatí Vás bude informovať zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ do 15.6.2022.

https://zssmolenice.edupage.org/a/materska-skola