Smolenice

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci vo voľbách do orgánov samosprávy obcí