Smolenice

Zápisnica – voľby do orgánov samosprávy obce Smolenice 10.11.2018

Zápisnica – voľby do orgánov samosprávy obce Smolenice 10.11.2018