Smolenice

Zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania

Vo štvrtok 10. augusta 2023 o 16:00 hod. sa na Obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania


Program:
1. Prerokovanie žiadosti a sťažností obyvateľov
2. Rôzne