Smolenice

Zber objemného komunálneho odpadu

Zber objemného komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že v dňoch 17.4.202323.4.2023 budú v obci postupne umiestnené kontajnery na zber objemného komunálneho odpadu.

ZBIERAŤ SA BUDÚ koberce, matrace, periny, starý rozobratý nábytok, domáce potreby, kuchynský riad, sanita, a pod.

Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov NEUMIESTŇOVALI:
– biologický odpad (haluzovinu, lístie, trávu, …)
– elektrospotrebiče (zber v obci 2x ročne, u predajcov elektra),
– pneumatiky (pneuservis)
– železo a kovový odpad (Zberné suroviny p. Augustín)
– plasty a papier (separovaný zber v obci mesačne, kontajnery)
– sklo (kontajnery v obci)

PRÍSNY ZÁKAZ vyhadzovať do kontajnerov komunálny odpad z podnikania (plasty – prepravky, tvrdené plasty a sedačky z automobilov, pneumatiky,…..). V prípade porušenia tohto zákazu bude
uložená pokuta.

Prosíme občanov o spoluprácu! Svojím správaním a dodržiavaním zásad separovaného zberu prispejme k skvalitneniu životného prostredia.

Rozmiestnenie kontajnerov: priebežne po celej obci.