Smolenice

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber a zhodnotenie jedlých olejov a tukov

Zber od obyvateľov bude prebiehať „donáškovým“ spôsobom. Kontajnery sú umiestnené za obecným úradom v Smoleniciach od 2.4. 2014