Smolenice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrno-spoločenského domu Smolenická Nová Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrno-spoločenského domu Smolenická Nová Ves