Smolenice

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrnospoločenského domu Smolenická Nová Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrnospoločenského domu Smolenická Nová Ves

Hlavný cieľ projektu: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Plagát